Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Οι θέσεις του ELCA σχετικά με την 21η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Παρίσι

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17/11/2015


Οι θέσεις του ELCA σχετικά με την 21η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Παρίσι:
Οι Πόλεις και οι Δήμοι παίζουν κεντρικό ρόλο στην Προστασία του Κλίματος.
 Για τη μετάφραση: Αλέξης Πετίδης
Στα τέλη Νοεμβρίου αυτής της χρονιάς, ο κόσμος θα στρέψει την προσοχή του στο Παρίσι, στην 21η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα. Οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών θα προσπαθήσουν να καταρτίσουν μία νέα συμφωνία για την προστασία του κλίματος, η οποία προβλέπεται να αντικαταστήσει το Πρωτόκολλο του Κιότο για την Προστασία του Κλίματος το 2020. Ως στόχος έχει οριστεί ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε ένα μέγιστο δύο βαθμών πάνω από τη μέση θερμοκρασία της προβιομηχανικής εποχής. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του συνεδρίου, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πρασίνου (ELCA) έχει απευθυνθεί έγγραφα στους υπουργούς περιβάλλοντος των κρατών-μελών της Ε.Ε. ζητώντας τους αντίστοιχα υποστήριξη και άσκηση επιρροής.

Ο ELCA επικροτεί ρητά τους στόχους που θέτει η διάσκεψη για το κλίμα, προσδοκώντας την επίτευξη μιας μακρόπνοης συμφωνίας που θα πετύχει βελτιωμένους στόχους στην προστασία του κλίματος. Σύμφωνα με το ρητό «Σκέψου παγκόσμια, σχεδίασε περιφερειακά, δράσε τοπικά» ο πρόεδρος του ELCA, Emmanuel Mony, τόνισε στο γράμμα του την ανάγκη να δούμε τον παγκόσμιο ρόλο των πόλεων και των δήμων στην προστασία του κλίματος και να αναγνωρίσουμε τις τοπικές προσπάθειες. Συγκεκριμένα γράφει: «Ελπίζουμε πραγματικά στην επιτυχία των διαπραγματεύσεων και στη συμφωνία των κρατών σε δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές που θα εγγυώνται τη βιώσιμη προστασία του κλίματος. Ωστόσο, επιμένουμε επίσης στο να γίνουν αντικείμενα συζήτησης τα ακόλουθα θέματα: οι πράσινες υποδομές των δήμων με πάρκα και πράσινους ανοικτούς χώρους, η δενδροφύτευση κατά μήκος μικρών ή μεγάλων δρόμων, όπως επίσης και το «πρασίνισμα» των στεγών και των προσόψεων, ως μέτρα άμεσης αποτελεσματικότητας για τη βελτίωση του τοπικού κλίματος και, κατά συνέπεια, της υγείας των ανθρώπων, επί τόπου.»

Όπως είναι γνωστό, οι πόλεις αποτελούν μόνο το 2% της χερσαίας επιφάνειας του πλανήτη, ωστόσο παντού στον κόσμο οι άνθρωποι συνεχίζουν να μετακινούνται προς τις κορεσμένες αστικές περιοχές. Ήδη σήμερα τα τρία τέταρτα του πληθυσμού της Ευρώπης ζουν σε πόλεις με αυξητική τάση. Σύμφωνα με παγκόσμιες προβλέψεις μέχρι το 2050 σχεδόν το 70% των τότε εννέα δισεκατομμυρίων ανθρώπων θα ζουν σε πόλεις. Υπό τις παρούσες συνθήκες, αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες στο αστικό κλίμα και αναδεικνύει την εξέχουσα σημασία της προστασίας του κλίματος στις πόλεις και ταυτόχρονα τη σημασία των πράσινων υποδομών.

Ο αέρας στις πόλεις μας «πάσχει» από υψηλή περιεκτικότητα σε CO2 και αιωρούμενα σωματίδια λόγω των εκπομπών από την κυκλοφορία των οχημάτων, των εκπομπών από τα συστήματα θέρμανσης και των βιομηχανικών εκπομπών. Επιπρόσθετα, υπάρχουν υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες σε σχέση με τις γύρω περιοχές, καθώς και άλλα ακραία κλιματικά φαινόμενα που εμφανίζονται μόνο στις πόλεις. Οι τεχνικές βελτιώσεις αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της προσπάθειας αλλαγής προς το καλύτερο του αστικού κλίματος και του προβλήματος των αιωρούμενων σωματιδίων. Επιπλέον, το αστικό πράσινο ως πράσινη υποδομή παίζει καθοριστικό ρόλο, βελτιώνοντας το αστικό κλίμα στα ακόλουθα σημεία:

- Παραγωγή οξυγόνου και εξάτμιση, αύξηση της υγρασίας του αέρα,
- Παραγωγή φρέσκου ​​και κρύου αέρα για την ψύξη των γειτονικών κτιρίων και ανοιχτών χώρων,
- Απορρόφηση της θερμικής ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος,
- Μείωση των ριπών ανέμου και αυξημένη προστασία από τον άνεμο για ένα πιο ευχάριστο μικροκλίμα,
- Μερική ή ολική σκίαση κάτω από τα δέντρα για ένα καλύτερο περιβάλλον φωτός,
- «Πρασίνισμα» των κτιρίων για βελτιωμένο κλίμα στο οικιστικό περιβάλλον.

Επιστημονικές μελέτες αλλά και η πρακτική εμπειρία δείχνουν ότι οι πράσινες υποδομές ως αναπόσπαστο μέρος του αστικού σχεδιασμού και της αστικής ανάπτυξης, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με:

- Την εξισορροπιστική λειτουργία που έχει το πράσινο φύλλωμα στη θερμοκρασία, τη μείωση των ακραίων θερμοκρασιών που επιφέρει η σκίαση,
- την απορρόφηση και το φιλτράρισμα των ατμοσφαιρικών ρύπων και των αιωρούμενων σωματιδίων,
- τη συγκράτηση του νερού κατά τις περιόδους μέγιστης βροχόπτωσης λόγω της «αποσφράγισης» των περιοχών, της τοπικής διήθησης του νερού στο έδαφος και της διατήρησης μέρους του στις επιφάνειες των φύλλων,
- τη συγκράτηση των νερών της βροχής που οφείλεται στο «πρασίνισμα» των στεγών και των προσόψεων,
- τη μεγάλης έκτασης εξάτμιση που συνεισφέρει στη μείωση του θερμικού φορτίου των αστικών περιοχών κατοικίας.

Στο πλαίσιο αυτό καθώς και υπό το φως των νέων ευρημάτων, ο ELCA μαζί με τους 23 εθνικούς συνδέσμους-μέλη του, με τις έξι Πρωτοβουλίες Πράσινων Πόλεων αυτών, καθώς επίσης και με τους αντίστοιχους οργανισμούς σε Ιαπωνία, ΗΠΑ και Καναδά, απευθύνουν έκκληση σε όλους τους συμμετέχοντες στην  επικείμενη διάσκεψη για το κλίμα να αποδώσουν το κατάλληλο σημαίνοντα ρόλο στην πράσινη υποδομή στις ανακοινώσεις και τις συμφωνίες.


Όπως γράφει ο κ. Mony: «Οι τεχνικές λύσεις δεν θα λύσουν το ευρύ φάσμα των προβλημάτων που σχετίζονται με το κλίμα στις πόλεις. Ωστόσο, γνωρίζοντας τη σημασία και τις πολλαπλές θετικές επιπτώσεις των πράσινων υποδομών, είναι αναγκαίο να τους δοθεί η πρέπουσα σημασία, όπως αυτή έχει ήδη δηλωθεί και δημοσιευθεί στο σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, "Πράσινες Υποδομές – Βελτιώνοντας το Φυσικό Κεφάλαιο της Ευρώπης" (“Green Infrastructure (GI)–Enhancing Europes Natural Capital“, COM (2013 249). Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, είναι αναπόφευκτο και υποχρεωτικό να λαμβάνει κανείς υπόψη του τις πράσινες υποδομές στα σχέδια που αφορούν τη βελτίωση της προστασίας του κλίματος.»

Για το σκοπό αυτό ο ELCA δια της παρούσης ζητά από τους υπουργούς των κρατών-μελών τη στήριξη και την αντίστοιχη δέσμευσή τους στο Παρίσι για περισσότερο πράσινο σε όλες τις πόλεις του κόσμου.

European Landscape Contractors Association (ELCA)
Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πρασίνου
Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πρασίνου (ELCA)  είναι ο σύνδεσμος των ευρωπαίων κατασκευαστών κήπων, τοπίου και αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο σύνδεσμος, ο οποίος ιδρύθηκε το 1963, εκπροσωπεί τα συμφέροντα περισσότερων από 89.000 επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, ο ELCA προωθεί τη στενή ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και στηρίζει την εντατική επαγγελματική κατάρτιση των νέων ανθρώπων του κλάδου. Στηρίζει επίσης τις ευρωπαϊκές εκθέσεις κήπων και το ρόλο της αρχιτεκτονικής τοπίου στην αστική ανάπτυξη. Είκοσι τρεις εθνικοί σύνδεσμοι αρχιτεκτονικής τοπίου είναι σήμερα μέλη του ELCA, ο οποίος έχει και τέσσερα συνδεδεμένα μέλη.

 Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.ELCA.info


Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Πράσινα μπαλκόνια στο γκρίζο της πόλης

     

 Μανώλης Καπάνταης
      Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος
       τ. Δ/ντης Πράσινου

                        
                                  


Πράσινα μπαλκόνια στο γκρίζο της πόλης
Η ποιότητα ζωής στη πόλη σήμερα είναι δυσμενής για το πολίτη, με τη ψυχολογία που τον διακατέχει πεσμένη και με βασικό καταλύτη εξελίξεων το γκρίζο οικονομικό τοπίο της χώρας.

Στις σύγχρονες πόλεις, μέσα στις πολυκατοικίες η διαβίωση στο διαμέρισμα είναι αναπόφευκτα μέρος της σύγχρονης ζωής του. Το διαμέρισμα μπορεί να βρίσκεται στην καρδιά μιας πολύβουης πόλης όπως η Αθήνα ή σε κάποιο προάστιο της, με λιγότερο θόρυβο και ένταση. Τα μπαλκόνια των διαμερισμάτων συχνά είναι αχρησιμοποίητα. Ακόμη χειρότερα, όταν αυτά καταλήγουν πολλές φορές σε χώρους αποθήκευσης για ντουλάπες, ποδήλατα και είναι γεμάτα με σκουπίδια αντί του αρχιτεκτονικού προορισμού, το μπαλκόνι να χρησιμοποιείται ως ένας υπαίθριος χώρος διαβίωσης. Αποτέλεσμα με τον τρόπο αυτό, οι χρήσεις που έχουμε επιλέξει να οδηγούν στη μείωση της αισθητικής και λειτουργικής αξίας του κτιρίου.


Ένα μπαλκόνι λοιπόν είναι η συνέχεια και το υπαίθριο μέρος του διαμερίσματος.
Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το μπαλκόνι στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες δεν είναι απλό σημείο αρχιτεκτονικής στο κτίριο. Είναι η συνέχεια και το υπαίθριο μέρος του διαμερίσματος. Το δε διαμέρισμα χάνει την αξία του εάν δεν έχει μεγάλο μπαλκόνι. Όλοι έχουμε ακούσει τη φράση «κοίτα τι μπαλκονάρα έχει αυτό το διαμέρισμα;»
Η συμπεριφορά μας και η σωστή αντιμετώπιση του χώρου αυτού μπορεί να αλλάξει την αισθητική μας και τη ψυχολογία μας, που τόσο ανάγκη έχουμε σήμερα.

Πως;
Δημιουργώντας πράσινα μπαλκόνια στο γκρίζο χρώμα της πόλης.

Σε κάθε περίπτωση, σε όποια θέση κι αν βρίσκεται, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνετε το μπαλκόνι σας πράσινο και ένα μέρος για να μπορείτε να ξεκουραστείτε και να απολαύσετε χρώματα και μυρωδιές σαν να βρίσκεστε έξω στην ύπαιθρο στο φυσικό περιβάλλον.

Δεν έχει σημασία το μέρος της Αθήνας όπου ζείτε, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα υπαίθριο κήπο. Σαν κάτοικος της πόλης, μπορείτε να μετατρέψετε το μπαλκόνι σας σε κάτι περισσότερο από μπάρμπεκιου ή μέρος για αποθήκευση του ποδήλατου. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χαλαρωτικό υπαίθριο καταφύγιο από επιλογή των γλαστρών με όμορφα φυτά.


Πρέπει να καταλάβουμε ότι με την βοήθεια των ειδικών μπορούμε να μετατρέψουμε ένα βαρετό μπαλκόνι διαμερίσματος σε ένα όμορφο πράσινο χώρο. Με λίγο δημιουργικό σχεδιασμό το μπαλκόνι μπορεί να μετατραπεί σε όμορφο εξωτερικό παράδεισο.

  

Σήμερα, ζούμε σε διαμερίσματα όπου δεν υπάρχει αρκετός χώρος για κηπουρική. Παρόλα αυτά πρέπει να δημιουργήσουμε σ' αυτούς τους περιορισμένους χώρους πράσινο και με τη φροντίδα των φυτών, θα έχουμε την αίσθηση σαν να κάνουμε κηπουρικές εργασίες σε ένα τεράστιο χώρο, σε ένα μεγάλο κήπο όπου βοηθούμε ώστε τα φυτά να έχουν ωραία λουλούδια, να αναπτύσσονται κανονικά, αφού έχουν τις κατάλληλες συνθήκες σε αέρα , νερό και ζωτικό χώρο για ανάπτυξη.

Η αίσθηση που έχουν κάποιοι ότι η τοποθέτηση φυτών μειώνει το χώρο μέσα στο διαμέρισμα, είναι λοιπόν ένας βασικός λόγος για να υλοποιούμε την ιδέα της δημιουργίας κήπου στο μπαλκόνι. Να σημειώσουμε εδώ ότι πολλοί κάτοικοι της πόλης που ζουν σε διαμερίσματα, έχουν μεγάλη κλίση προς την κηπουρική και η δημιουργία πρασίνου στο μπαλκόνι, μπορεί να τους προτρέψει για ενασχόληση όταν έχουν ελεύθερο χρόνο με κηπουρικές εργασίες. Έτσι απλά μπορούμε ένα μικρό χώρο να τον μετατρέψουμε σε μίνι κήπο. Η κατασκευή λοιπόν αυτού του μικρού πράσινου χώρου αλλά με πολλές ιδιαιτερότητες , απαιτεί τις συμβουλές ειδικών οι οποίοι θα υλοποιήσουν τις ανάγκες μας και τις επιθυμίες μας.Ο χώρος του μπαλκονιού χωρίς τις συμβουλές των ειδικών μπορεί να μετατραπεί σε χώρο συγκέντρωσης ακατάλληλων στοιχείων και ο κόπος και τα χρήματα μας να πάνε χαμένα.
Θυμηθείτε ότι πρόκειται να δημιουργήσετε στον υπαίθριο χώρο του σπιτιού σας, στο μικρό ή μεγάλο μπαλκόνι σας σε ένα μικρό κήπο. Η επιλογή των φυτών το σχήμα και το μέγεθος των γλαστρών που θα φυτευτούν , τα φυτοχώματα ,τα σημεία που θα τοποθετηθούν στο μπαλκόνι θα προκύψουν από την εσωτερική αναζήτηση του ιδιοκτήτη , με τη γνώση των ειδικών θα δώσουν αισθητική και αρμονία με τα είδη των φυτών που θα ταιριάζουν στο μπαλκόνι μας. Οι ειδικοί θα ικανοποιήσουν και το αίτημα που έχουν πολλοί κάτοικοι της πόλης που θέλουν να εγκαταστήσουν πράσινο στο μπαλκόνι, να ζητούν τα φυτά να μην έχουν πολλές απαιτήσεις και να διατηρούνται εύκολα.

Το αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας είναι το πράσινο μπαλκόνι εύκολα και γρήγορα να μετατραπεί σε μια πολύ φιλόξενη γωνιά, η οποία θα επεκτείνει το ζωτικό χώρο του διαμερίσματος. Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα μέρος για να ξεφύγουμε και να απολαύσουμε το χρόνο μας μακριά από την εργασία και την καθημερινή πίεση.


Οφέλη από τον κήπο στο μπαλκόνι 

Τα ευεργετήματα υγείας και αισθητικής που προκύπτουν σ' αυτούς που διαβιούν στο εσωτερικό των διαμερισμάτων, από τη δημιουργία κήπων στα μπαλκόνια. Συγκεκριμένα :

- μείωση του θορύβου που εισέρχεται στο διαμέρισμα από τα πορτοπαράθυρα 

- βελτίωση της θέας από τα πορτοπαράθυρα 
- συγκράτηση της σκόνης από το φύλλωμα των φυτά και δεν εισέρχεται στο διαμέρισμα 
- τα φυτά με την εξατμισοδιαπνοή ψύχουν τον αέρα μπροστά από το διαμέρισμα 
- τα αρωματικά φυτά που καλλιεργούνται σε μπαλκόνια προσθέτουν γεύση στη διατροφή.


 Αρχές σχεδιασμού για ένα πράσινο, όμορφο και λειτουργικό μπαλκόνι.
Πώς να μετατρέψουμε ένα βαρετό μπαλκόνι διαμερίσματος σε ένα όμορφο πράσινο χώρο;

Απλά με τις συμβουλές σχεδιασμού πρασίνου στο μπαλκόνι από ένα ειδικό.

Εδώ αναφέρονται οι ουσιαστικές συμβουλές για να είναι τα μπαλκόνια μας εύχρηστα και ελκυστικά:
Ο σχεδιασμός του χώρου πρασίνου ξεκινάει με τη δημιουργία διαγράμματος που είναι αποτυπωμένο σε κλίμακα το μπαλκόνι μας. Συμπεριλαμβάνουμε τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του μπαλκονιού όπως παράθυρα, πόρτες, κάγκελα και τοίχους. Χρησιμοποιούμε αυτό το αρχικό διάγραμμα για να πάρουμε μια αίσθηση του μεγέθους του ελεύθερου χώρου που έχουμε για τα φυτά, τα φυτοδοχεία και κάθε μορφής έπιπλα η διακοσμητικά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να αφήσουμε αρκετό χώρο για τους ανθρώπους που μετακινούνται και για να απολαύσουν το χώρο.
- Για τα μπαλκόνια που έχουν μεγάλο μήκος και μικρό πλάτος εξομαλύνουμε τις γωνίες με τη τοποθέτηση ομάδων πολλαπλών ισοϋψών δέντρων, θάμνων και πολυετών φυτών.

- Επαναλαμβάνουμε τη τοποθέτηση ενός φυτού, ή ομάδα φυτών, σε όλη την περιοχή του δημιουργούμενου κήπου στο μπαλκόνι.
- Χαρακτηριστικό γνώρισμα της επιλογής των φυτών είναι το χρώμα του άνθους ιδίως οι τόνοι τους , το σχήμα και το μέγεθος του φύλλου κλπ.
- Δημιουργία σημείων με τη χρήση φυτών με φωτεινά χρώματα και ενδιαφέροντα σχήματα και υφές. 
- Να εξεταστεί η θέα μέσα από το σπίτι σας όταν τοποθετείτε τα φυτά έξω στο μπαλκόνι. 
- Η επιλογή για τα δέντρα και τους θάμνους γίνεται με στόχο να έχουν ανθοφορία την άνοιξη, πράσινο το καλοκαίρι, αλλαγή στο χρώμα των φύλλων το φθινόπωρο και ενδιαφέρουσα παρουσίαση του γυμνού φλοιού το χειμώνα. 
- Εξετάζονται οι συνθήκες που επικρατούν στο μπαλκόνι: άνεμοι, το βάρος των φυτοδοχείων, παροχή νερού και αποχέτευση. 
- Σε περιοχές που έχουμε ψυχρά κλίματα και οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς , δημιουργούμε μόνωση με τη τοποθέτηση μιας στρώσης από αφρό πολυουρεθάνης πάχους περίπου 2 εκατοστών στα τοιχώματα των φυτοδοχείων για να προστατεύει τις ρίζες των φυτών.Δεδομένου ότι εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε κήπο σε περιορισμένο χώρο, η επιλογή των φυτών πρέπει να ανταποκρίνεται στον αρχικό σχεδιασμό για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.


Όταν συγκεντρώσουμε στο χώρο του μπαλκονιού τα φυτά, το εδαφικό υπόστρωμα δηλαδή επιλέγουμε φυτόχωμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των φυτών , τα φυτοδοχεία, το λίπασμα, τα υλικά στερέωσης των φυτών τότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το φύτεμα στις γλάστρες . Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι κάθε γλάστρα και κάθε φυτό που τοποθετούμε έχει τις δικές του ιδιαίτερες απαιτήσεις.Αφού οργανώσουμε τον κήπο στο μπαλκόνι , οι βασικές αρχές που αφορούν τη καλλιέργεια των φυτών είναι λίγο πολύ η ίδια με την καλλιέργεια τους σε ένα παραδοσιακό κήπο. Το μόνο που πραγματικά χρειάζεται να προσέξουμε είναι ο ήλιος, το έδαφος και το νερό. Ωστόσο, η άρδευση των φυτών στο μπαλκόνι μπορεί να χρειαστεί κάποια ειδική τεχνική κατασκευή. Χρειάζεται να προμηθευτούμε για την άρδευση των φυτών ένα προγραμματιστή, λάστιχο, σταλλάκτες κ.λ.π. Για την άρδευση είναι αναγκαία η δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος με αποτελεσματική αποστράγγιση (αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν το μπαλκόνι σας είναι προστατευμένο από τη βροχή).Μετά το τέλος της κατασκευής του κήπου έχουμε τη διαχείριση του πρασίνου στο μπαλκόνι, εργασία απλή που χρειάζεται γνώση και μεράκι και αν δε τη γνωρίζουμε μπορούμε να απευθυνόμαστε στους ειδικούς.

Με αυτές τις αρχές είναι εύκολο να μετατρέψουμε κάθε μπαλκόνι σε μια όμορφη, χαλαρωτική εξωτερική γωνιά. Απλά θυμηθείτε να ελέγξετε τους κανόνες και τους κανονισμούς διαχείρισης της πολυκατοικίας.


Συμπληρωματικά στοιχεία για καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του μπαλκονιού 
Κάντε το απλό - Περιορίστε στο ελάχιστο τον αριθμό των επίπλων του εξωτερικού χώρου από καρέκλες, τραπέζια και έπιπλα στο μπαλκόνι σας. Εάν έχετε μερικές φορές επισκέπτες περισσότερους απ' ότι είναι οι καρέκλες σας , να διατηρείτε δύο η περισσότερες κλειστές καρέκλες και να αποθηκεύονται αλλού για να δίνεται η αίσθηση της ευρυχωρίας για το μπαλκόνι σας. 


Ασφάλεια - Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα κατά το σχεδιασμό του χώρου στο μπαλκόνι είναι η ασφάλεια για τους χρήστες, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τα ζώα. Η διασφάλιση επιτυγχάνεται στο μπαλκόνι με τη τοποθέτηση κιγκλιδώματος με ορισμένο άνοιγμα ανάμεσα στα σίδερα.


Δημιουργήστε το δικό σας χώρο - Για τα μπαλκόνια που αισθάνονται οι χρήστες ότι εκτίθενται, υπάρχουν τρόποι προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο του σχεδιασμού δημιουργίας κήπου στο μπαλκόνι σας. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται με τη τοποθέτηση υψηλών φυτών σε κάθε άκρο του μπαλκονιού σας ή άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε καλαμωτές για να μπλοκάρουν το χώρο σας μακριά από τα μάτια των γειτόνων σας.

Barbeque - Φυσικά το μπαλκόνι δεν θα ήταν πλήρης εάν δεν υπήρχε ένα μπάρμπεκιου για την υπαίθρια διασκέδαση τα βράδια τις καυτές μέρες του καλοκαιριού . Πριν αγοράσετε BBQ, βεβαιωθείτε ότι έχετε μετρήσει το χώρο σας και μπορεί να τοποθετηθεί.

Θυμηθείτε στο σχεδιασμό όλες τις εποχές
- Κατά τον σχεδιασμό του μπαλκονιού στο σπίτι ,πρέπει να έχουμε κατά νου τις τέσσερις εποχές (και μερικές φορές τις ημερήσιες διαφοροποιήσεις ) . Η προστασία από τον ήλιο και τη βροχή γίνεται με τη τοποθέτηση τέντας από πανί ή από ομπρέλα μεγάλης επιφάνειας για να πετυχαίνουμε σκιά. Πρέπει να θωρακίσουμε το μπάρμπεκιου και τα έπιπλα του εξωτερικού χώρου από τα νερά της βροχής για να τα διατηρήσουμε για μεγάλο διάστημα.

Μαζί με τα πανέμορφα φυτά και τα λουλούδια, μπορείτε να φέρετε ακόμη και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα προσθέσετε στο μίνι κήπο σας.

Αυτά τα στοιχεία είναι διακοσμητικά δοχεία που κρέμονται η γλάστρες η μικρά δοχεία με νερό για να μπορούν να έρχονται να πίνουν νερό τα πουλιά στο μικρό μας κήπο και με το κελάιδισμα τους να μας προκαλούν ευχαρίστηση.

Με το μικρό κήπο στο μπαλκόνι, δημιουργείτε στην πραγματικότητα ένα υπαίθριο μέρος, τοποθεσία που θα σας παρέχει εσωτερική ισορροπία όσο κανένα άλλο μέρος του σπιτιού σας για τις διερευνήσεις η τις αναζητήσεις σας.

Επιπλέον, μπορείτε να τοποθετήσετε χαμηλό φωτισμό στα φυτά ούτως ώστε αυτά τα σύνολα να έχουν καλύτερη παρουσίαση.

Η ιδέα της δημιουργίας μεγάλου κήπου, η ψευδαίσθηση ότι βρισκόμαστε σε μεγάλο χώρο είναι το κίνητρο να προτρέψει όλους εκείνους τους ανθρώπους που ζουν στη πόλη, στο διαμέρισμα και έχουν έλλειψη χώρου, για να δημιουργήσουν το πράσινο στο μπαλκόνι τους. Η υλοποίηση της επιθυμίας μας απαιτεί τη χρησιμοποίηση της φαντασίας μας για να εκτελέσουμε αυτό το έργο. Αυτή η τάση δημιουργίας πρασίνου στους μικρούς χώρους της πόλης θα είναι αποτελεσματική εφόσον υπάρχει σχεδιασμός και καθοδήγηση από τους ειδικούς.


Ο κήπος στο μπαλκόνι είναι μια κηλίδα πρασίνου στο γκρίζο της πόλης, ίσως είναι η αρχή και η αιτία για να μας αλλάξει και τη κακή ψυχολογία μας και να δημιουργήσει βελτίωση στις συνθήκες διαβίωσης στη πόλη. Στο Παρίσι σε μια χρονιά αγοράσθηκαν 8 εκατομμύρια γλάστρες για να τοποθετηθούν στα μπαλκόνια.

Φωτογραφίες : Σταυρούλα Κατσoγιάννη
Γεωπόνος - Αρχιτέκτων τοπίου

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ


Στα 1754 η Αρχιδούκισσα (Αυτοκράτειρα) της Αυστρίας, Μαρία Θηρεσία, ίδρυσε ένα Φαρμακευτικό Κήπο σε στυλ μπαρόκ, για την Ιατρική Σχολή της Βιέννης.
Ο συγκεκριμένος κήπος αποτέλεσε τη βάση για τον Βοτανικό κήπο της Βιέννης, που βρίσκεται ακόμη και σήμερα στην ίδια θέση στην τρίτη περιφέρεια της πόλης, δίπλα στο Ινστιτούτο Βοτανικής. Μετά από αρκετές αλλαγές ο Βοτανικός Κήπος που καλύπτει επιφάνεια 8.000 στρέμματα, παρουσιάζει μία σύνθεση μεταξύ ενός χωροταξικού κήπου του 19ου αιώνα και μίας συστηματικής και γεωγραφικής ανά φυτό διάταξης και έκθεσης.
Διάφορες μικρές περιοχές του κήπου εκθέτουν συγκεκριμένα είδη, όπως χρήσιμα φυτά, σαρκώδη φυτά, αλπική βλάστηση, είδη λαχανικών της Αυστρίας κ.λπ.
Τα γυάλινα θερμοκήπια που καλύπτουν έκταση περίπου 1500 τμ., χτίσθηκαν αρχικά στο χρονικό διάστημα από το 1890 έως το 1893, ανακαινίσθηκαν και ξαναχτίσθηκαν μετά την καταστροφή τους κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μόνο ένα από αυτά είναι ανοιχτό στο κοινό ενώ τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται μόνο για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς.


Ο σκοπός του Βοτανικού κήπου της Βιέννης είναι κυρίως εκπαιδευτικός με έμφαση στην πανεπιστημιακή έρευνα και διδασκαλία, την εκπαίδευση κηπουρών για τις επιστημονικές συλλογές και τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ινστιτούτα, αλλά και ερευνητικός με την προσπάθεια καλλιέργειας και διατήρησης των υπό εξαφάνιση ειδών, με μεγαλύτερη έμφαση στα είδη που απειλούνται στην Αυστρία, και τέλος με την ανταλλαγή σπόρων και φυτών με άλλα ινστιτούτα. Στον Βοτανικό κήπο καλλιεργούνται περισσότερα από 9.000 γένη. Οι συλλογές στα θερμοκήπια περιλαμβάνουν δασώδη τροπικά φυτά, και κυρίως τις οικογένειες όπως οι Annonaceae, Rubiaceae, Gesneriaceae, Bromeliaceae or Orchidaceae.Ο Βοτανικός Κήπος είναι επίσης ενεργός και στην ενημέρωση του κοινού για τα βοτανικά θέματα και την έρευνα, καθώς πραγματοποιούνται σε τακτική βάση ξεναγήσεις, διαλέξεις και εκθέσεις σε διάφορους τομείς που περιλαμβάνουν τη διατήρηση της φύσης, τους φυσικούς πόρους, τη βλάστηση απομακρυσμένων περιοχών.Οι συλλογές των φυτών που φιλοξενούνται στον κήπο είναι πολύτιμες για την έρευνα διατήρησης και αναφέρονται αντιπροσωπευτικά ως εξής: Bromeliaceae (64 γένη, 3.500 είδη), Rutaceae (150 γένη, 1.600 είδη), Gesneriaceae (130 γένη, 2.500 είδη), Orchidaceae (περ. 25.000 είδη), Rubiaceae (περ. 650 γένη, περ. 11.000 είδη), Liliaceae s.l. (288 γένη, 4.950 είδη), Stemona (Stemonaceae), Pannonian: 160 είδη.Στον κήπο μπορεί κάποιος να δει τις παρακάτω συλλογές:

  • Συλλογή των woody plants: παρουσιάζονται περισσότερα από 1500 φυτά που ανήκουν σε περίπου 600 είδη, ανάμεσα σε αυτά είναι περίπου 900 δέντρα που περιλαμβάνουν το ζωντανό ιστορικό μνημείο Jacquin-Plane Tree στο Rennweg.

  • Την Αυστριακή Χλωρίδα με κυρίαρχο είδος την ομάδα Pannonian (Pannonian Group), που αποτελεί ομάδα φυτών που έχουν επιζήσει αποσπασματικά στην Αυστρία.
  • Τη συλλογή Κωνοφόρων (Conifers), περίπου 100 είδη από την Ευρώπη, Ασία και Βόρεια Αμερική, που φυτεύτηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα.
  • Το άλσος των Bamboo (Phyllostachys viridiglaucescens), που καλύπτει μία περιοχή 900 τμ. και παρουσιάζεται συνεχόμενα από το 1893 Λιμνούλες και λεκάνες νερού, που χρονολογούνται από την ίδρυση του κήπου με ενδιαφέροντα είδη τα λουλούδια του Λωτού (Lotos flower)
  • Συλλογές ιατρικών, φαρμακευτικών, χρήσιμων και δηλητηριωδών φυτών Ομάδες συστηματικά ταξινομημένες (ανάλογα με τη συγγένειά τους), με δικοτυλήδονα, μονοκοτυλήδονα φυτά, είδη από το ίδιο γένος που εκτίθενται το ένα δίπλα στο άλλο, συγγενή γένη εκτεθειμένα γειτονικά.
  • Συλλογές του Hibernation house και των Καναρίων Νήσων, που περιλαμβάνου περίπου 150 είδη υποτροπικά και μεσογειακά που εκτίθενται κυρίως το καλοκαίρι
  • Συλλογές Λουλουδιών και Φρούτων (βιολογικών, μορφολογικών και γενετικών ομάδων
  • Έκθεση Αλπικών φυτών Ομάδες Κάκτων και Σαρκωδών Φυτών (cactii & succulents)
  • Τροπικό Οίκημα
  • Βικτωριανή λίμνη
  • Γυάλινα θερμοκήπια (κλειστά για το κοινό)
  • Ινστιτούτο Βοτανικής